18/2/14

E se a agricultura fose a solución para o desemprego xuvenil?


O medio rural galego pode ser unha oportunidade de empregro xuvenil? A Organización Internacional do Traballo OIT considera a agricultura como o eslabón perdido para o emprego dos xóvenes. Por que seguimos asociando a agricultura ao atraso? Os galegos parece que identificamos o rural e agricultura cun pasado cheo de necesidades e penurias. A que se debe? Hoxe non acontece tal cousa. Teremos que proxectar e innovar na nosa agricultura e para iso teremos que potenciar a formación dos nosos universitarios para crear as bases dunha nova agricultura e agroindustria. Sabemos producir carnes, hortalizas, legumes, queixos, froitas do país, castañas, viños diversos, .... Pero sabemos vender? Onde? Como? Quenes son os nosos competidores? e os nosos mercados?. Necesitamos xóvenes universitarios formados en marketing avanzado, en técnicas de envasado, en deseño gráfico, en xestión de mercados, en loxística de transporte, en producción ecolóxica,... e o máis importante, con gañas de innovar e emprender. Onde se ensina esto?

Lede este artigo da OIT sobre as oportunidades de emprego na agricultura para os xóvenes:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_235659/lang--es/index.htm

14 comentarios:

Trapeiro dijo...

No momento de abordar o tema decidín empezar por desestructurar las preguntas e facer unha reflexión en sentido oposto. A pregunta “¿ Necesitamos xóvenes universitarios formados en etc …. No rural? Si consideramos a os mais ricos do mundo Slim, Gates u Ortega as empresas que levantaron as persoas que traballan para eles, a resposta ten que ser: Non necesitamos universitarios, nin falta que fai. Cando falamos de coñecementos agroindustria, marketing, mercado ,competencia, ¿ estamos a falar de un agricultor o de un empresario?. Si examinamos a o empresariado agrícola, vemos que esta baleiro de técnicos e cheo de agricultores con un “plan de negocio”. ¿ Cal e diferenza entre empresario do medio rural e do medio urbano ? ¿ E hoxe o clima un factor diferenciador entre ambos empresarios?. Fai tempo coñocín (profesionalmente) a familia Bermúdez. O patriarca da familia decidiu pasar da granxa tradicional a granxa de visóns . Leva toda súa vida no concello de Santiago de Compostela, o seus dos fillos maiores non teñen estudos universitarios e o terceiro fíxose veterinario cando a granxa xa estaba en marcha. A contabilidade a leva un xestor. A súas decisións estratéxicas foron, producimos o que quera o mercado, estamos en contacto co as “bolsas” da pel e vendemos o noso produto alí donda o prezo sexa maior. Coñecemos o produto e investimos alí donda sexa más rendible ( técnicos, maquinaria o fases de produción), resulta: Somos competitivos e non necesitamos axuda estatal. ¿ por qué no, noutro lugar?
http://elpais.com/diario/2011/10/01/galicia/1317464297_850215.html

Unknown dijo...

Na miña opinión, concordo cos casos mencionados de dirixentes das maiores multinacionais mundiais que na súa xuventude non realizaron uns estudos superiores orientados cara ó traballo que despois desempeñaron. É certo que con gañas e emprendemento pódese chegar moi lonxe e é un apartado necesario para progresar na vida laboral.
Contra isto debo engadir que eran outros tempos, pois agora a competitividade en todos os sectores laborais é máxima, polo que a formación da persoa é primordial. A sorte sempre inflúe, pero hoxe en día precísase algo máis que gañas e fortuna nos negocios.
Para cultivar a terra non fai falta un doutorado, efectivamente, pero se non tes coñecementos despois para o márketing, publicidade, uso de tecnoloxías básicas actuais, loxística, deseño de packaging, etc., igual tes o mellor produto do mundo e non o das sacado adiante no mercado.
De aí que opine que a formación universitaria (ou de outro tipo) sexa fundamental para calquera negocio, inclusive o agrícola, no cal hai moitos factores a ter en mente, ergo a multidisciplinariedade tamén é outro aspecto que pode facer medrar unha empresa.

Noelia Bergantiños dijo...

Tras leer esta publicación, así como el artículo de la OIT que en ella se recoge, creo que sí se sigue viendo como un atraso desempeñar ciertas actividades en el medio rural, como podría ser la agricultura. Realmente y, hablo desde el conocimiento de una de estas zonas, hasta las propias familias de este entorno no quieren que sus hijos trabajen en este medio, ya que consideran que es muy laborioso y que, en muchas ocasiones, el esfuerzo no está compensado con los beneficios que de él se obtiene.
Como bien dice Santiago en su comentario, no veo tampoco necesario unos estudios superiores para desenvolver dichas actividades porque no existe aún una formación específica en el ámbito universitario para, por ejemplo, mejoras de cultivos, innovaciones en las técnicas agrícolas para mejoras de calidad y de producción,... lo que si existen es, a nivel comarcal, municipal,... ciertos cursos de algunos de estos temas, en los que comentan la experiencia de otros lugares en los que desarrollaron ciertas técnicas o introdujeron algún tipo de innovación que hace que sea rentable este tipo de actividad.
Quizás haya población juvenil o de edad más avanzada, interesada en este tipo de empleo, que podría sacar a delante proyectos de explotaciones agrícolas, que vive en las grandes urbes o periferias de las mismas pero, ¿saben de la existencia de esta oportunidad? ¿Serán capaces de abandonar las grandes accesibilidades que ofrece una ciudad y cambiarlas por las que existen (o no) en el mundo rural? ¿Por qué no existen ayudas o facilidades para estas personas habiendo zonas rurales deshabitadas?

Unknown dijo...

Apoio o dito por Noelia. A falta de información no traballo para o sector primario é total. Efectivamente, pasou de ser o sustento de moitas familiar a converterse nunha actividade a rexeitar, pola crenza de quedar atrasada ós tempos que vivimos.
Esta idea non pode ser máis inequívoca, pois simplemente hai que adaptar o traballo no campo ó novo ámbito laboral das TICs, xa que a agricultura e a gandeiría non deixan de ser actividades fundamentais para o ser humano.
Respecto á xuventude, concordo coa idea de que a falta de información é un grave problema á hora de escoller traballar o campo. Claramente é un traballo duro e que require moito esforzo, pero moitos xóvenes estarían dispostos a comezar unha vida no sector primario se tivesen os tres piares fundamentais para ilo: formación, información e medios.

María Fernández López-Vizcaíno dijo...

A agricultura si pode ser unha alternativa para o desemprego xuvenil. Hoxe en día, tanto a gandería como a agricultura resultan pouco atractivas para a xuventude porque ainda que os métodos de traballo e a calidade de vida no campo melloraron, non alcanzan os mínimos doutros sectores en áreas urbanas.
Concordo con David na necesidade dunha formación, sempre e cando esta inclua ou teña en conta as innovacións que melloren a producción e o asociado a ela. Un exemplo de formación son as Escolas de Pastores, en España xa existen en varias Comunidades Autónomas. En concreto, a “ Escuela de Pastors de Catalunya” ofrece cursos orientados a favorecer a renovación xeracional no ámbito rural, buscando a recuperación e dinamización do sector primario. Pode que este tipo de iniciativas non axuden a mudar a imaxe do traballo no campo xa que o obxetivo principal é a conservación do sistema tradicional. Esta imaxe é a que se produce cando as familias non queren que os seus descendentes traballen no mesmo sector no que o fixeron eles, tal e como expón Noelia. Así mesmo, pódese considerar un exemplo onde se adapta a tradición as novas formas de vida.
Pode ser este un exemplo de proxecto para incentivar á xuventude a traballar neste sector? Serían tamén necesarias outro tipo de iniciativas para mellorar a calidade de vida no mundo rural e que funcionen estes proxectos?

http://www.projectegripia.cat/
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/03/actualidad/1441291764_196034.html

Noelia Bergantiños dijo...

Me parece una iniciativa interesante las Escuelas de Pastores que ha mencionado María; si existen grupos colaborativos como ese para la agricultura (que tienen un funcionamiento pleno y, que tiene una web en la que gente de todas las edades muestran su interés y pueden contactar con ellos para informarse), seguro que una iniciativa de esta manera, adaptada a la agricultura, podría funcionar en Galicia.
Nuestra comunidad tiene una riqueza inmensa, en cuanto a agricultura, tenemos tierras fértiles que dan buenos resultados con ciertos cultivos como patata, maíz, trigo o centeno. Creo que, para llegar a esos jóvenes, a mostrar lo que el campo puede ofrecer, primero hay que empezar por enseñarles a los actuales agricultores a explotar de una manera efectiva sus tierras para así, poder mostrar a esa población más joven un claro ejemplo de desarrollo en el campo.
Existen ya iniciativas, como la de Granxa Familiar, que dan una nueva visión de la producción de las pequeñas granjas familiares, que venden productos de calidad, naturales,... esto me parece una gran idea que podrían desarrollar los jóvenes; crear pequeñas o medianas granjas, que posibiliten una producción de calidad (cada vez más valorada por la sociedad, que apuesta, en muchas ocasiones por ella, frente a precios bajos) y que les de paso un comercio de innovación, ligadas a las TIC, que casi todos los jóvenes de hoy en día dominan.
Como esta, existen otras iniciativas, como Egali, una cooperativa que también vende productos online de todo tipo, de una forma similar a Granxa Familiar, produciéndolos de una forma natural y sin compuestos químicos.
Mi pregunta es: ¿Por qué no se motiva a los jóvenes a iniciativas como estas? Si existen aproximadamente 34 mil parados en edad laboral y en etapa de juventud, ¿No habrá una gran parte a la que le gustaría alguna de estas propuestas laborales en su visión de futuro?

AdriánGS dijo...

En mi opinión la iniciativa parece interesante, concuerdo con las propuestas de mis David, Noelia y María en el apoyo y promover distintas oportunidades para el sector agrícola en el medio rural. Aun así yo quisiera hacer un mayor hincapié en el asunto del como se percibe entre la población el "volver al campo" y aguantar una jornada dura de trabajo, porque claro, esos son los cánones y perspectivas que tenemos. Me parece evidente que es necesario un CAMBIO DE MENTALIDAD, tal y como ya mencione en un comentario de este mismo blog en una noticia sobre el abandono del medio rural. Mientras la gente no comprenda y analice las distintas posibilidades que nos ofrecen las zonas rurales, como una mayor calidad de vida al no estar supeditados a toda la contaminación de las ciudades, entonces no habrá forma de ver y promover el campo como una posibilidad, como una verdadera oportunidad para además de tener un puesto de trabajo estable (debido a las proyecciones que se establecen en el link sobre el incremento de la población), ayudar también a la regeneración de las zonas rurales, ¿Y por qué no? también para ayudar en una mejora de la alimentación de la gente con productos de mayor calidad.

http://xeografarural.blogspot.com.es/2010/02/espacio-de-debate-sobre-xeografia-rural.html

Unknown dijo...

El medio rural puede ser una oportunidad para el desempleo.Todo depende de una buena organización y gestión de los recursos por parte de los emprendedores y el valor que le damos los consumidores a este sector. Las actividades en el rural, como por ejemplo la agricultura, el turismo rural u otras actividades deberían ser realizadas por personas formadas, es decir, que decidan como hacer, montar las estrategias para mejorar dentro de ciertos conocimiento científico, para manipulación, almacenaje, publicidad, estrategias de venta, etc. De esta manera, estoy de acuerdo con David Maquieira al decir que es necesario que la gente que allí trabaja también debe estar formada de alguna manera. Pues los que empezaron a trabajar sin formación, cuentan con el factor suerte y, no podemos esperar por este factor para desarrollar una actividad. Algunos no estaban formados, pero buscaron personal que sí lo estaba, para que ayudara a desarrollar la actividad con suceso.
Hay una gran competitividad, tanto laboral como de los productos objecto de venta. Los consumidores exigen productos de calidad. En realidad, el producto de calidad ya existe. Por lo menos en Galicia. El gran problema es como canalizar los producto hacia una venda capaz de mantener a los agricultores y servir de atractivo de la juventud hacia el medio rural.
Mientras no se vea la agricultura como un bien necesario para toda la sociedad y, se siga pagando mal a los trabajadores del rural, despreciando de esta manera su labor, será una desgracia, porque nadie se va interesar por esta labor. Pero si pensamos que todos dependemos de que haya gente en el rural, para que trabaje la tierra e nos den productos de calidad, entonces daremos valor. Dar valor es pagar bien para que esta actividad prosiga con suceso. La agricultura, puede no ser la solución, pero reduciría bastante el desempleo.

Carlos Ferrás dijo...

Coñecedes o caso da familia de Apicultores establecida en Viana do Bolo, no interior de Ourense, emigrando dende a cidade de Vigo... Producen, comercializan e crean emprego local...
Para saber máis podes vela web do proxecto symbios neste enlace:

http://www.proxectosymbios.eu/gl/content/apicultura_en_viana_do_bolo

Unknown dijo...

Para respaldar a opinión que espuxen tomo como exemplo a empresa Hifas da Terra, na parroquia pontevedresa de Bora.
Esta empresa é un claro exemplo de aplicación de estudos superiores e tecnoloxías avanzadas por parte dunha persoa emprendedora no sector primario.
No seguinte enlace móstrase a web desta iniciativa, en continuo crecemento.

http://www.hifasdaterra.com/web/s/instalaciones/

Ademais, conta cunha boa comunicación por redes sociais e unha canle no portal de youtube onde mostran as instalacións e como traballan:

https://www.youtube.com/watch?v=8wLd6BDgypY

Noelia Bergantiños dijo...

Como muestra de que los jóvenes pueden tener futuro en el ámbito rural y que con una idea y muchas ganas de trabajar,es posible prosperar en estas zonas, actualmente deshabitadas; encontré el caso de Daniel Rodicio, un joven licenciado en ciencias económicas que ha retornado al campo para seguir con una iniciativa de granja de conejos.

Enlace para más información:
http://www.campogalego.com/es/carne-es/daniel-rodicio-joven-y-preparado-para-el-rural-gallego-del-siglo-xxi/

AdriánGS dijo...

He encontrado un artículo bastante interesante en internet que sirve para contrastar mi comentario (dejo el link debajo). Se basa en la 3ª edición de los Parladoiros de Mercado, ahí diversos empresarios hablan sobre sus distintos casos, varios de ellos en un principio también reticentes a comenzar algo distinto en el rural, pero que "lanzandose" consiguieron instaurar y fortalecer su empresa, en algunos casos con fama internacional ya.

Ejemplos de algunos casos:
- Un productor de miel que no sabía nada sobre avejas y que ahora llega hasta la mismísima reina de Inglaterra.
- Otra chica modernizó los famosos zuecos, un tipo de calzado bastante empleado en el rural hace años pero que debido a su imagen perdió clientela. Sin embargo con el nuevo diseño y debido a que tuvo sus primeros compradores, generó en el resto ese cambio de mentalidad en el resto de la población siendo mucho más los que ahora compran y revitalizando el negocio.

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/03/14/innovador-rural-premio/936887.html

Unknown dijo...

Amin me gusta la idea de un rural mas Justo y ecológico. Para ello es necesario tener alguna formación específica.

Quieres saber más entra en la página a bajo:
http://www.proxectosymbios.eu/gl/content/cova_da_terra_por_un_rural_xusto_e_ecol%C3%B3xico

Carlos Ferrás dijo...

Pero la innovación no es precisamente fuerte en los espacios rurales. Aunque la Internet y las movilidades actuales permiten nuevos espacios mixtos rural y urbanos que cambia mucho el status quo rural tradicional. Los jóvenes urbano-rurales podrían ser los actores del cambio y la innovación